Razem 262 531 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST realizuje projekt pt: „Szansa na lepsze jutro”, który skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych z wadą słuchu z województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest w terminie 01.03.2017 do 31.03.2019.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych i biernych zawodowo z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy, słabosłyszące oraz osoby głuche dla których przewidzieliśmy wsparcie tłumacza języka migowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

Uruchomienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo zawodowe

Kurs florystyczny, Kurs „Pracownik prac remontowo – wykończeniowych i budowlanych”, Kursy komputerowe

Pośrednictwo pracy

Staże zawodowe dla aktywnych uczestników projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)

osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

stan zdrowia – brak przeciwskazań do wykonywania lekkiej pracy fizycznej (badania lekarskie)

Kryteria dodatkowe (premiujące):

wiek powyżej 50+

wykształcenie poniżej średniego (oświadczenie)

niepełnosprawność sprzężona, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2017

W celu zgłoszenia należy wypełnić Deklaracje uczestnictwa wraz z załącznikami, którą należy przesłać do nas pocztą / skanem na adres e-mailowy: resgest.malopolska[at]gmail.com lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Kapitulna 12 w Tarnowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://resgest.pl/lepszejutro

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 17 8529233 3 lub 733 766 795 oraz za pośrednictwem e-mail: res-gest[at]wp.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 27.07.2017 15:44
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 530120
Rubryka ogłoszenia: Pozostałe usługi
Widea (0)
 
Zdjęcia (1)
 
Szansa na lepsze jutro – projekt dla osób głuchych i słabosł - Zdjęcie nr 1
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Piotr Krupa
Województwo: Małopolskie
E-mail: stow.pitagoras@gmail.com
Telefon: +48782568450
Skype: resgest
Web: resgest.pl/lepszejutro
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia użytkownika Piotr Krupa
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Pozostałe usługi
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)